Oświadczenie o wymogach dotyczących przechowywania dokumentacji
Polki-nago.pl nie jest producentem (pierwotnym ani wtórnym) jakiejkolwiek treści znajdującej się na stronie internetowej (Polki-nago.pl). W odniesieniu do zapisów zgodnie z 18 USC 2257 dla wszystkich treści znalezionych na tej stronie, prosimy kierować prośbę do strony, dla której treść została stworzona.

Polki-nago.pl to witryna do udostępniania wideo, w której umożliwia przesyłanie, udostępnianie i ogólne przeglądanie różnego rodzaju treści dla dorosłych, a chociaż Polki-nago.pl robi wszystko, co w jej mocy, weryfikując zgodność, może nie być w 100% dokładna.

Polki-nago.pl przestrzega następujących procedur w celu zapewnienia zgodności:

Wymaganie, aby wszyscy użytkownicy mieli ukończone 18 lat, aby przesyłać filmy. Podczas przesyłania użytkownik musi zweryfikować treść; upewnić się, że ma on ukończone 18 lat; zaświadczam, że przechowuje zapisy modeli w treści i że mają one ukończone 18 lat. Zaświadcz, że przesyłana treść jest własnością użytkownika lub posiada on prawną licencję na przesyłanie, publikowanie, udostępnianie treści pod ręką. Polki-nago.pl dystansuje się od wszelkich podjętych działań prawnych związanych z prawami autorskimi, to użytkownik (użytkownicy) Polki-nago.pl w pełni weryfikuje własność przesłanych zdjęć i / lub filmów. Aby uzyskać dalszą pomoc i / lub informacje w znalezieniu strony, z której pochodzi treść, prosimy o kontakt z Polki-nago.pl

Polki-nago.pl pozwala oznaczać treści jako nieodpowiednie. Jeśli jakakolwiek treść zostanie oznaczona jako nielegalna, niezgodna z prawem, nękająca, szkodliwa, obraźliwa lub z różnych innych powodów, Polki-nago.pl usunie ją z witryny.